Chính phủ xin chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

Cập nhật, 07:50, Thứ Năm, 09/11/2017 (GMT+7)

Chính phủ vừa trình Quốc hội chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020.

Theo đó, lộ trình dự kiến các đoạn tuyến cao tốc Bắc- Nam được đầu tư trong giai đoạn 2017-  2020 có tổng chiều dài 654km, chia thành 11 dự án thành phần đi qua 13 tỉnh.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2017- 2020 khoảng 118.716 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ khoảng 55.000 tỷ đồng; nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 63.716 tỷ đồng.  

Theo giải trình của Chính phủ, mục tiêu đầu tư dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải một số đoạn cấp bách, từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, với các công trình hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh; góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

TÂM THI