Trà Ôn diễn tập chiến đấu phòng thủ tình huống A4

Cập nhật, 08:00, Thứ Năm, 14/09/2017 (GMT+7)

Sáng 12/9/2017, huyện Trà Ôn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tình huống A4, tại xã Nhơn Bình với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm”.

Tình huống giả định là thời gian gần đây tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là một số đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo tổ chức nhiều hoạt động tiêu cực, chống đối chính quyền.

Đồng thời, kích động, xúi giục quần chúng nhân dân biểu tình gây rối bạo loạn có vũ trang, tạo điều kiện cho địch bên ngoài tập kích, đánh phá ác liệt bằng đường không và đổ bộ chiếm đánh các mục tiêu quan trọng, làm mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trước tình hình đó, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nhơn Bình được bắt đầu với các cuộc họp vận hành cơ chế chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ;

chuyển địa phương từ trạng thái khẩn cấp về quốc phòng- an ninh sang thời chiến; lãnh đạo phòng tránh sơ tán nhân dân và cơ quan; đồng thời kết hợp xử trí tình huống A4 “Sơ tán tránh đòn tập kích hỏa lực đường không của địch” do BCĐ diễn tập huyện đặt ra.

Diễn tập được đánh giá thành công, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò làm tham mưu của MTTQ, các đoàn thể trong đó lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở về lĩnh vực quân sự- quốc phòng, chiến tranh nhân dân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua diễn tập còn để điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch sát tình hình thực tế ở địa phương, giáo dục tinh thần cảnh giác của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân, tích cực phòng chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

Nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

TRÚC MAI- THANH TÙNG