Tổng kết những đóng góp của nhân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Cập nhật, 14:22, Thứ Tư, 20/09/2017 (GMT+7)

Ngày 18/9/2017, xã Thạnh Quới (Long Hồ) tổ chức hội nghị tổng kết những đóng góp của nhân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đây là xã được BCĐ huyện Long Hồ chọn làm điểm thực hiện và hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm.

Hội nghị đã ghi nhận có 43 hộ đóng góp vật chất gồm: lúa, gạo, ghe, xuồng, vật nuôi… tổng giá trị trên 1,8 tỷ đồng và có 67 người tham gia (25 người làm hậu cần tại chỗ, 7 người làm dân công hỏa tuyến, 35 người nuôi chứa cán bộ, chiến sĩ) cho công cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Việc sưu tầm, tổng hợp số liệu, tư liệu lịch sử về những đóng góp của nhân dân, nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Qua đó, tuyên truyền giáo dục sức mạnh đoàn kết, tinh thần cách mạng sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước của thế hệ đi trước.

HOÀI NAM- HỒNG NAM