Tăng cường đối thoại với nhân dân xã nông thôn mới

Cập nhật, 10:58, Thứ Tư, 13/09/2017 (GMT+7)

Tính đến cuối tháng 8/2017, tỉnh Vĩnh Long có 777.813 đối tượng tham gia BHYT, đạt 77,4% dân số, trong đó, độ bao phủ BHYT toàn dân của 29 xã xây dựng tiêu chí nông thôn đạt bình quân 77,45%.

Để cuối năm đạt được tỷ lệ 85% theo chỉ tiêu đã đề ra, tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường tuyên truyền ở các xã nông thôn mới bằng hình thức đối thoại.

Theo đó, Tổ Tuyên truyền BHXH tỉnh đã mời đại biểu lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan như: Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế tham gia làm thành viên diễn giả đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT với nhân dân các xã nông thôn mới và một số xã khác trong tỉnh có tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình còn thấp.

Tính đến nay, đã tổ chức được 12 cuộc đối thoại với nhân dân các xã thuộc các huyện Vũng Liêm, Bình Tân, Tam Bình, TX Bình Minh và TP Vĩnh Long, thu hút trên 2.500 người dân chưa tham gia BHYT đến dự.

Theo chương trình đối thoại, đại diện các hộ gia đình sẽ nghe báo cáo viên tóm tắt những quy định về mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT, điều kiện tham gia, phương thức đóng và nhất là nhấn mạnh đến những quyền lợi cơ bản của đối tượng được hưởng khi tham gia liên tục lâu dài, khám chữa bệnh thông tuyến huyện, giá viện phí tăng và quyền lợi khi bệnh cấp cứu,…

Sau đó, các diễn giả sẽ giao lưu và giải thích những băn khoăn, thắc mắc của các đối tượng. Nhìn chung, đa số bà con các hộ gia đình đều nhận thức rõ lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT và rất hoan nghênh, ủng hộ. Tuy nhiên, ngoài một số hộ khó khăn về kinh tế, cá biệt còn một số hộ còn trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước.

Hướng tới, ngành BHXH Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy hình thức tuyên truyền đối thoại trong nhân dân và mở rộng thêm trong đối tượng người lao động và học sinh, sinh viên nhằm đạt mục tiêu phát triển các đối tượng tiềm năng tham gia BHXH, BHYT trong năm 2017.

PHAN NGỌC RẠNG