Tập trung chỉ đạo hoàn thành 7 xã về đích nông thôn mới

Cập nhật, 17:15, Thứ Năm, 10/08/2017 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh tỉnh đã lưu ý như trên, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 về xây dựng NTM, vào chiều 10/8/2017.

Hiện, các đơn vị được phân công hỗ trợ các xã xây dựng NTM cần xây dựng lại kế hoạch và chương trình công tác để phù hợp với nhiệm vụ mới.
Hiện, các đơn vị được phân công hỗ trợ các xã xây dựng NTM cần xây dựng lại kế hoạch và chương trình công tác để phù hợp với nhiệm vụ mới.

Bên cạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào nhân dân chung sức thi đua xây dựng NTM, đặc biệt nâng cao ý thức người dân trong xây dựng các tiêu chí NTM như nhà ở; xây dựng các mô hình cụ thể làm ăn có hiệu quả để vận động người dân tham gia;

tiếp tục nâng chất 32 xã đã được công nhận; tập huấn hướng dẫn các xã thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020.

6 tháng qua, toàn tỉnh có 16 xã đạt thêm 28 tiêu chí và 51 xã giảm 113 tiêu chí so năm 2016 do chỉ tiêu đánh giá của một số tiêu chí có yêu cầu cao hơn so với quy định trước đó. Hiện toàn tỉnh có 32 xã NTM.

Đến nay, tổng số 32 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM đạt 592 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 18,5 tiêu chí.
Đến nay, tổng số 32 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM đạt 592 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 18,5 tiêu chí.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình đạt gần 652,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước gần 597 tỷ đồng, còn lại là huy động đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

Nhìn chung, tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật tại 7 xã điểm còn chậm; bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020 có nhiều tiêu chí được nâng chất ở mức độ cao hơn hoặc có bổ sung thêm nội dung làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả thực hiện tại các xã, đặc biệt là các xã đã đạt chuẩn NTM.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI