TP Vĩnh Long: 100% đơn khiếu nại, tố cáo được giải quyết

Cập nhật, 15:51, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)

6 tháng đầu năm, UBND TP tiếp nhận 92 đơn khiếu nại, tố cáo (3 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, 88 yêu cầu kiến nghị) và 100% đơn thư khiếu nại tố cáo này đã được giải quyết.

Một buổi tiếp dân tại Phòng tiếp dân UBND thành phố
Một buổi tiếp dân tại Phòng tiếp dân UBND thành phố

Trong 6 tháng, UBND TP Vĩnh Long đã tổ chức 9 cuộc tiếp công dân. Nội dung tiếp công dân thuộc lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, việc giải tỏa áp giá đền bù thực hiện các chủ trương thu hồi đất để triển khai dự án trọng điểm trên địa bàn TP.

Qua tiếp công dân đã nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật của công dân, được nhân dân đồng tình, không có trường hợp nhân dân khiếu nại vượt cấp. Các văn bản giải quyết yêu cầu, kiến nghị khi ban hành đều thể hiện tính khách quan, chính xác, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 Những tháng cuối năm, UBND TP quyết tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định. Giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định.

NHI- LIỄU