Đại hội CĐCS Trường Chính trị Phạm Hùng

Cập nhật, 16:14, Thứ Tư, 05/07/2017 (GMT+7)

Ngày 5/7/2017, Đại hội CĐCS Trường Chính trị Phạm Hùng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 2022 được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Liên đoàn lao động tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp CĐCS.

BCH Công đoàn Trường Chính trị Phạm Hùng nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
BCH Công đoàn Trường Chính trị Phạm Hùng nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2012- 2017, CĐCS Trường Chính trị Phạm Hùng đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Cụ thể: 96% ĐVCĐ trở lên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của công đoàn cấp trên khi có tổ chức học tập; 100% cá nhân, gia đình, cơ quan thực hiện tốt QĐ 17/UBND tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa. Công đoàn trường đã hưởng ứng tích cực các cuộc vận động với số tiền gần 160 triệu đồng; 100% tập thể, cá nhân đủ điều kiện đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác công đoàn và công tác khác...

Chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh- Phan Văn Thành lưu ý: cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm đưa nghị quyết, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Công đoàn đi vào cuộc sống; phối hợp tốt công tác chuyên môn và công đoàn để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH gồm 7 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Phước được bầu giữ chức danh Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu 100% ĐVCĐ được chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; 100% ĐVCĐ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% ĐVCĐ trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu Công đoàn trường đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh...

Tin, ảnh: CẨM HUỆ