Công an tỉnh Vĩnh Long

Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật, 08:36, Thứ Ba, 16/05/2017 (GMT+7)

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị và công an các huyện- thị- thành trong tỉnh tiến hành niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở các đơn vị công an trong tỉnh.

Việc làm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho các cá nhân, tổ chức trong việc phản ánh, kiến nghị các vấn đề có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Công an tỉnh theo chỉ đạo của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, Tư pháp- Bộ Công an.

Qua đó, giúp Công an tỉnh kịp thời phát hiện những thiếu sót, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính- tư pháp để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh hiệu quả.

MINH TẤN