Điều chỉnh thời gian treo cờ Tổ quốc ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5)

Cập nhật, 05:22, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Theo thông báo (số 34/TB-UBND ngày 19/4/2017), Chủ tịch UBND tỉnh đã điều chỉnh vấn đề trên như sau: Ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5), treo cờ Tổ quốc từ ngày 26/4 đến hết ngày 2/5/2017 (thông báo trước từ 28/4 đến hết ngày 1/5).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 24/TB-UBND ngày 30/3/2017.

PV