285 năm Long Hồ dinh- tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 05:23, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Vĩnh Long

Chấp hành mệnh lệnh Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng và Bác Hồ, ngày 23/8/1945, Mặt trận Việt Minh tỉnh Vĩnh Long kêu gọi toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền. Chính quyền các làng Trà Côn, Tích Thiện, Thuận Thới, Hựu Thành, thuộc quận Cầu Kè (nay là huyện Trà Ôn) bị lật đổ.

Trưa ngày 24/8/1945, Chỉ thị Tổng khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ được chuyển đến tỉnh Vĩnh Long. Ngay sau đó được chuyển hỏa tốc xuống các địa phương.

Chiều ngày 24/8/1945, tại tỉnh lỵ Vĩnh Long, chi bộ đặc biệt do đồng chí Nguyễn Văn Thiệt làm Bí thư mở cuộc họp khẩn cấp, vạch kế hoạch khởi nghĩa; lấy lực lượng thanh niên Tiền Phong và huy động quần chúng ở tỉnh lỵ và các vùng lân cận nổi dậy cướp chính quyền. Cuộc họp cũng đã đề cử cán bộ vào các cơ quan cấp tỉnh.

Đúng 7 giờ sáng ngày 25/8/1945, khởi nghĩa nổ ra tại tỉnh lỵ Vĩnh Long. Một cuộc biểu tình rầm rộ của hàng ngàn quần chúng và lực lượng Thanh niên Tiền Phong có vũ trang kéo đến Nhà việc Long Châu (trụ sở chính quyền quận Châu Thành). Tại đây, Ủy ban khởi nghĩa công bố các chính sách lớn của Việt Minh. Tỉnh trưởng Vĩnh Long Lương Khắc Nhạc hạ vũ khí, giao chính quyền cho cách mạng lúc 10 giờ ngày 25/8/1945.

Tổng khởi nghĩa cũng đồng loạt diễn ra ở khắp nơi trong tỉnh với hàng vạn quần chúng và lực lượng Thanh niên Tiền Phong tham gia. Cuộc khởi nghĩa ở quận Tam Bình nổ ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 25/8 và kết thúc thắng lợi vào 12 giờ cùng ngày. Ở quận Vũng Liêm, toàn bộ chính quyền tan rã vào chiều ngày 26/8/1945. Khởi nghĩa ở quận Chợ Lách và Trà Ôn kết thúc thắng lợi vào lúc 9 giờ ngày 27/8. Cùng ngày, tên quan tư Nhật ở Vĩnh Long nộp vũ khí cho cách mạng.

Sáng ngày 28/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Vĩnh Long tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở trung tâm tỉnh lỵ với hàng chục ngàn người tham gia. Tại đây, Ủy ban khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn chính quyền cũ, thành lập chính quyền mới của nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh.

(Còn tiếp)