Xem cải cách hành chính là khâu đột phá của phong trào thi đua năm 2017

Cập nhật, 16:03, Thứ Hai, 20/03/2017 (GMT+7)

Tập trung cải cách hành chính Nhà nước, xem đó là khâu đột phá của năm 2017 và những năm tiếp theo, nhằm xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước công khai, minh bạch, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Đó là một trong những nội dung định hướng công tác thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 vào ngày 20/3.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2016.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến.

Nội dung phong trào thi đua phải hướng vào nội dung trọng tâm, những việc khó, những khâu mang tính đột phá, nhằm đưa phong trào thi đua thật sự mang lại hiệu quả; tổ chức phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2017…

Năm qua, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành và địa phương đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Thông qua đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN