Đối thoại trực tiếp với người lao động về chính sách BHXH, BHYT

Cập nhật, 06:11, Thứ Ba, 21/03/2017 (GMT+7)

Nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động về chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động, Công ty Phát triển Kỹ thuật Vĩnh Long (BIOTED) đã đề nghị đến Cơ quan BHXH tỉnh hỗ trợ tư vấn chính sách BHXH, BHYT bằng hình thức đối thoại trực tiếp với hơn 50 lao động tại công ty.

Đây là trường hợp chủ sử dụng lao động quan tâm đến việc giải đáp những thắc mắc và tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo chế độ an sinh xã hội cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật.

Thông qua buổi đối thoại trực tiếp, Tổ Tuyên truyền BHXH tỉnh đã nhấn mạnh những nội dung chính về Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1/1/2016 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực vào ngày 1/1/2015, đồng thời cũng đã giải thích thỏa đáng những câu hỏi của người lao động về các chế độ nghỉ hưu, thai sản, thất nghiệp, chế độ hưởng trợ cấp một lần,…

Qua cuộc đối thoại, những vấn đề, quy định mới được chủ sử dụng lao động và người lao động đồng thuận, nhận thức rõ hơn.

B. THẢO NGUYÊN