Công bố quy hoạch quản lý chất thải rắn

Cập nhật, 16:02, Thứ Sáu, 10/06/2016 (GMT+7)

Quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý CTR, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng hướng đến phát triển bền vững.

Đến năm 2020, 90% chất thải rắn công nghiệp được thu gom, xử lý, trong đó, 75% chất thải không nguy hại được tái chế, tái sử dụng.
Đến năm 2020, 90% chất thải rắn công nghiệp được thu gom, xử lý, trong đó, 75% chất thải không nguy hại được tái chế, tái sử dụng.

Ngày 10/6/2016, Sở Xây dựng Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố “Quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR) giai đoạn 2011- 2020 tỉnh Vĩnh Long”. Quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý CTR, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng hướng đến phát triển bền vững.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh, đối tượng quy hoạch bao gồm: CTR sinh hoạt đô thị và điểm dân cư nông thôn; CTR công nghiệp; CTR y tế; CTR xây dựng; CTR làng nghề; CTR thương mại- du lịch; CTR từ các khu công cộng và nguy hại. Quy hoạch định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu là xây dựng hệ thống phân loại rác tại nguồn, tăng cường khả năng khả năng tái sử dụng và tái chế các loại chất thải và phế liệu; đề xuất chương trình kế hoạch và nguồn lực xử lý triệt để CTR…

Cụ thể, đến năm 2020, 90% tổng lượng CTR sinh hoạt đô thị, 100% CTR y tế, 90% chất thải rắn công nghiệp, 75% CTR sinh hoạt tại các điểm dân cư nông thôn và 80% tại các làng nghề, 80% chất thải xây dựng phát sinh tại đô thị được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, tái chế, tái sử dụng.

Bên cạnh, 80% các đô thị có công trình tái chế CTR thực hiện phân loại tại hộ gia đình. Theo đó, đến năm 2020, quy hoạch 4 khu xử lý CTR tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN