Củng cố 32 lượt chi đoàn yếu vươn lên hoạt động khá

Cập nhật, 06:24, Thứ Sáu, 13/09/2019 (GMT+7)

Năm 2014- 2019, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện Vũng Liêm đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, củng cố trên 32 lượt chi đoàn ấp- khóm hoạt động yếu vươn lên hoạt động khá trở lên.

Qua phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, đã góp phần tích cực và hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Hội đã liên tịch, phối hợp tổ chức 572 cuộc chia sẻ với trên 46.800 lượt người dự thông qua nhiều hình thức, hoạt động phong phú nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức về quốc phòng- an ninh cho thanh niên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi và thanh niên chậm tiến.

Hội còn phối hợp và duy trì mô hình “3 chi + 1” gồm: chi bộ, chi hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên và CLB cựu quân nhân nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ ấp- khóm để nâng cao chất lượng hoạt động của cựu chiến binh, đoàn thanh niên và CLB cựu quân nhân ở cơ sở trong tình hình mới.

NGUYỄN XUÂN