Không ngừng đổi mới và nâng chất hoạt động của chi đoàn

Cập nhật, 13:38, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

Ngày 20/3/2019, Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019– 2022. Đây là đơn vị được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. 

BCH Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
BCH Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn tiếp tục được giữ vũng và có bước phát triển. Công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng được đổi mới, góp phần định hướng tư tưởng cho đoàn viên. Phong trào “xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” mang lại hiệu quả thiết thực…

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019- 2022. Theo đó, sẽ phấn đấu 100% đoàn viên tham gia học tập đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; có ít nhất 2 sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công tác được công nhận; 100% đoàn viên thực hiện nghiêm túc các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; giới thiệu ít nhất 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội đã bầu BCH Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long nhiệm kỳ mới, chị Quách Thị Châu Duyên tái đắc cử chức danh bí thư, nhiệm kỳ 2019- 2022.

Tin, ảnh: CHI ĐOÀN