Vĩnh Long

Có 3 lượt sinh viên nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Sao tháng Giêng"

Cập nhật, 05:29, Thứ Sáu, 29/12/2017 (GMT+7)

+ Sinh viên Nguyễn Hồng Cúc- Trường ĐH Xây dựng Miền Tây- đạt 2 danh hiệu

BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa có quyết định trao tặng giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2017 cho 138 sinh viên, nghiên cứu sinh. Đồng thời, quyết định trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương cho 124 cá nhân, 13 tập thể.

Vĩnh Long có sinh viên Nguyễn Hồng Cúc- Trường ĐH Xây dựng Miền Tây- nhận được cả 2 danh hiệu là “Sao tháng Giêng” và “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; sinh viên Trần Thu Mỹ Linh- Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long nhận danh hiệu “Sao tháng Giêng”.

Đây là những sinh viên năng động trong công tác Đoàn, hội và thực hiện “5 tốt” (học tập tốt, kỹ năng tốt, rèn luyện tốt, đạo đức tốt và hội nhập tốt).

CAO HUYỀN