Có trên 2.100 sản phẩm nộp trang "Trường học kết nối"

Cập nhật, 13:49, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)

Hiện nay, các cơ sở giáo dục đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy- học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học.

Ngành giáo dục cũng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng thường xuyên và hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học.

Đặc biệt là chú trọng xây dựng thư viện điện tử, thường xuyên cập nhật kho dữ liệu thư viện điện tử, bài giảng e- Learning phục vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu tự học của giáo viên và học sinh.

Từ đầu năm học đến nay, toàn ngành đã có trên 2.100 sản phẩm nộp trên trang “Trường học kết nối”, trong đó THPT có 680 sản phẩm, THCS có 1.447 sản phẩm.

KHÁNH DUY