Triển khai đề án học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Cập nhật, 05:58, Thứ Năm, 08/03/2018 (GMT+7)

Theo đó, Sở GD- ĐT vừa có kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đến năm 2021, 100% các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên, CĐ, trung cấp có kế hoạch triển khai và tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trước khi tốt nghiệp; 100% các trường CĐ, trung cấp có ít nhất 2 ý tưởng, dự án khởi nghiệp được hỗ trợ.

Đến năm 2025, tiếp tục thực hiện đề án, 100% các trường CĐ, trung cấp có ít nhất 5 ý tưởng, dự án khởi nghiệp được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư…

Đề án nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và thực hiện hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, đề án sẽ xác định được giáo dục kinh doanh có tầm quan trọng và cần thiết đưa vào hệ thống trường học, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện trong việc nắm bắt các cơ hội của cuộc sống…

KHÁNH DUY