Hình ảnh hoạt động của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Cuba

Cập nhật, 12:23, Thứ Ba, 09/07/2019 (GMT+7)

Phó Chủ tịch nước hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, đặt hoa tại tượng đài Jose Marti, đặt hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh,thăm Đặc khu Mariel.

Theo TTXVN/Vietnam+

 
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đặt hoa tại tượng đài Anh hùng Dân tộc Jose Marti. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đặt hoa tại tượng đài Anh hùng Dân tộc Jose Marti. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đặt hoa tại tượng đài Anh hùng Dân tộc Jose Marti. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đặt hoa tại tượng đài Anh hùng Dân tộc Jose Marti. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cán bộ, công nhân Việt Nam làm việc tại Đặc khu kinh tế Mariel. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cán bộ, công nhân Việt Nam làm việc tại Đặc khu kinh tế Mariel. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi thăm Đặc khu kinh tế Mariel. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi thăm Đặc khu kinh tế Mariel. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm dự án của Viglacera (Việt Nam) tại Đặc khu kinh tế Mariel. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm dự án của Viglacera (Việt Nam) tại Đặc khu kinh tế Mariel. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn đại biểu Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn đại biểu Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn đại biểu Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn đại biểu Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn đại biểu Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn đại biểu Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết lưu bút tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết lưu bút tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với nhân dân Cuba tại Thủ đô La Habana. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với nhân dân Cuba tại Thủ đô La Habana. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với nhân dân Cuba tại Thủ đô La Habana.(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với nhân dân Cuba tại Thủ đô La Habana.(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)