Nông thôn mới đâu chỉ những công trình

Cập nhật, 05:30, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước giúp rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, BCĐ xây dựng nông thôn mới cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền đã đề ra nhiều giải pháp tích cực để giúp người dân cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người chạm mốc 50 triệu đồng/người/năm trở lên.

XUÂN TƯƠI (thực hiện)

Thành lập các tổ nghề, làng nghề nhằm giúp lao động có thêm thu nhập.
Thành lập các tổ nghề, làng nghề nhằm giúp lao động có thêm thu nhập.

 

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp về đầu tư ở các địa phương đã góp phần tạo việc làm tại chỗ cho người dân.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp về đầu tư ở các địa phương đã góp phần tạo việc làm tại chỗ cho người dân.

 

 

Để giúp cho các xã tổ chức sản xuất, từ năm 2018 đến nay, đã có nhiều cán bộ, kỹ sư về hỗ trợ cho các địa phương làm nông nghiệp.
Để giúp cho các xã tổ chức sản xuất, từ năm 2018 đến nay, đã có nhiều cán bộ, kỹ sư về hỗ trợ cho các địa phương làm nông nghiệp.

 

Nghề trồng cây giống đang đem lại nguồn thu khá cho nông hộ và tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi.
Nghề trồng cây giống đang đem lại nguồn thu khá cho nông hộ và tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi.

 

Tận dụng lợi thế sẵn có tại địa phương, phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới là hướng đi thu hút nhiều nhà vườn tham gia.
Tận dụng lợi thế sẵn có tại địa phương, phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới là hướng đi thu hút nhiều nhà vườn tham gia.

 

Để thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, các đoàn thể đã vận động người dân trồng màu theo hướng an toàn, nhằm đảm bảo sức khỏe người trồng và người tiêu dùng.
Để thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, các đoàn thể đã vận động người dân trồng màu theo hướng an toàn, nhằm đảm bảo sức khỏe người trồng và người tiêu dùng.