Câu lạc bộ nhiếp ảnh

Cập nhật, 05:32, Thứ Bảy, 09/02/2019 (GMT+7)

 

Du xuân. Ảnh Lê Quốc Việt
Du xuân. Ảnh Lê Quốc Việt

 

Thu hoạch dưa tết. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN
Thu hoạch dưa tết. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN

 

Xuân về nơi đảo xa. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN
Xuân về nơi đảo xa. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN

 

Về miền Tây. Ảnh: DƯƠNG THU
Về miền Tây. Ảnh: DƯƠNG THU

 

Phút quyết liệt. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH
Phút quyết liệt. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH

 

Một tấm lòng. Ảnh: PHAN TRƯỜNG SƠN
Một tấm lòng. Ảnh: PHAN TRƯỜNG SƠN

 

Thanh bình. Ảnh: THANH BÌNH
Thanh bình. Ảnh: THANH BÌNH

 

Dáng công nghiệp. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG KHA
Dáng công nghiệp. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG KHA

 

Bài học mùa xuân của con. Ảnh: THANH TÂM
Bài học mùa xuân của con. Ảnh: THANH TÂM