Hình ảnh đại biểu lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh

Cập nhật, 12:19, Thứ Năm, 25/10/2018 (GMT+7)

Theo TTXVN/VIETNAM+

Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân năm 2015, thời điểm lấy phiếu được quy định tại kỳ họp cuối năm thứ 3 mỗi nhiệm kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân năm 2015, thời điểm lấy phiếu được quy định tại kỳ họp cuối năm thứ 3 mỗi nhiệm kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Quốc hội đã từng 2 lần lấy phiếu tín nhiệm. Lần thứ nhất vào tháng 6/2013 đối với 47 chức danh và lần thứ hai vào tháng 11/2014 với 50 chức danh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Quốc hội đã từng 2 lần lấy phiếu tín nhiệm. Lần thứ nhất vào tháng 6/2013 đối với 47 chức danh và lần thứ hai vào tháng 11/2014 với 50 chức danh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Có 48 người trong diện được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội lần này. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Có 48 người trong diện được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội lần này. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Các đại biểu Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín, đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Các đại biểu Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín, đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân 2015. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân 2015. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015, thời điểm lấy phiếu được quy định tại kỳ họp cuối năm thứ 3 mỗi nhiệm kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015, thời điểm lấy phiếu được quy định tại kỳ họp cuối năm thứ 3 mỗi nhiệm kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Đại biểu Quốc hội đánh giá những người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng lá phiếu tín nhiệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội đánh giá những người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng lá phiếu tín nhiệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Các đại biểu Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín, đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Các đại biểu Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín, đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015, thời điểm lấy phiếu được quy định tại kỳ họp cuối năm thứ 3 mỗi nhiệm kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015, thời điểm lấy phiếu được quy định tại kỳ họp cuối năm thứ 3 mỗi nhiệm kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)