Luyện giỏi, rèn nghiêm

Cập nhật, 05:28, Thứ Ba, 08/05/2018 (GMT+7)

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Quân khu và Đảng ủy Quân sự tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem công tác huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đột phá nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang; góp phần xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

NGUYỄN THỊNH (thực hiện)

Quá trình huấn luyện lực lượng vũ trang tỉnh luôn bám sát phương châm và yêu cầu, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án và thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính.
Quá trình huấn luyện lực lượng vũ trang tỉnh luôn bám sát phương châm và yêu cầu, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án và thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính.

 

Bên cạnh, còn coi trọng huấn luyện khắc phục thiên tai, huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực, thể dục, thể thao.
Bên cạnh, còn coi trọng huấn luyện khắc phục thiên tai, huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực, thể dục, thể thao.

 

Huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống và khả năng tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn. Trong ảnh: Diễn tập tình huống chống bạo loạn, biểu tình quá khích.
Huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống và khả năng tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn. Trong ảnh: Diễn tập tình huống chống bạo loạn, biểu tình quá khích.

 

Công tác kỹ thuật, hậu cần đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.
Công tác kỹ thuật, hậu cần đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

 

Huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”; huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”.
Huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”; huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

 

Những năm qua, Trung đoàn Bộ binh 890 luôn hoàn thành xuất sắc công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Cuối khóa huấn luyện, số chiến sĩ đạt khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao.
Những năm qua, Trung đoàn Bộ binh 890 luôn hoàn thành xuất sắc công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Cuối khóa huấn luyện, số chiến sĩ đạt khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao.