Chùm ảnh

Hình ảnh thăm, tặng quà quân, dân Trường Sa và nhà giàn DK1

Cập nhật, 21:12, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

Đến ngày 16/4/2018, Đoàn công tác số 5 đã kết thúc chuyến thăm, kiểm tra, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân 10 đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/7.

 

Theo Minh Quyết (TTXVN/Vietnam+)

Ngày 7/4/2018, tại Cảng quốc tế Cam ranh (Khánh Hòa) tàu KN 491 đưa đoàn công tác số 5 gồm các đại biểu ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ và người dân Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ngày 7/4/2018, tại Cảng quốc tế Cam ranh (Khánh Hòa) tàu KN 491 đưa đoàn công tác số 5 gồm các đại biểu ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ và người dân Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Lễ tiễn đoàn công tác số 5 tại Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lễ tiễn đoàn công tác số 5 tại Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Ngày 9/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây nhưng do điều kiện sóng to nên chỉ huy đảo đã huy động xuồng trong đảo ra chở quà. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ngày 9/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây nhưng do điều kiện sóng to nên chỉ huy đảo đã huy động xuồng trong đảo ra chở quà. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Trong ngày 9/4, đoàn công tác đã thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ đảo Đá Nam (Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trong ngày 9/4, đoàn công tác đã thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ đảo Đá Nam (Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu đoàn công tác số 5 làm việc tại đảo Đá Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu đoàn công tác số 5 làm việc tại đảo Đá Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Ngày 10/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ đảo đảo Đá Thị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ngày 10/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ đảo đảo Đá Thị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đoàn công tác số 5 đến thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đoàn công tác số 5 đến thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Trong ngày 10/4, Đoàn công tác số 5 đến thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trong ngày 10/4, Đoàn công tác số 5 đến thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu dâng hương tại tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Nam Yết. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu dâng hương tại tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Nam Yết. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu thắp hương mộ liệt sĩ trên đảo Nam Yết. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu thắp hương mộ liệt sĩ trên đảo Nam Yết. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Ngày 11/4/2018, tại quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đoàn công tác số 5 tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ngày 11/4/2018, tại quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đoàn công tác số 5 tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Nghi thức thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nghi thức thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Ngày 11/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ đảo Cô Lin. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ngày 11/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ đảo Cô Lin. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Nhà công vụ trên đảo Cô Lin. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhà công vụ trên đảo Cô Lin. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Trong ngày 11/4, đoàn công tác đã ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trong ngày 11/4, đoàn công tác đã ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu đoàn công tác số 5 đến đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu đoàn công tác số 5 đến đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Sinh Tồn đón đoàn công tác ra thăm đảo. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Sinh Tồn đón đoàn công tác ra thăm đảo. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu đoàn công tác số 5 với cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu đoàn công tác số 5 với cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu đoàn công tác số 5 dự Lễ chào cờ trên đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu đoàn công tác số 5 dự Lễ chào cờ trên đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Cột mốc đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cột mốc đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu đoàn công tác số 5 thăm, tặng quà, động viên các hộ dân trên đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu đoàn công tác số 5 thăm, tặng quà, động viên các hộ dân trên đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Ngày 12/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng đảo Núi Le B. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ngày 12/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng đảo Núi Le B. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu đoàn công tác số 5 đến thăm đảo Núi Le B. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu đoàn công tác số 5 đến thăm đảo Núi Le B. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Chiến sĩ đảo Núi Le B. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chiến sĩ đảo Núi Le B. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

 

Trong ngày 12/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng đảo Tiên Nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trong ngày 12/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng đảo Tiên Nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu đoàn công tác số 5 đến thăm đảo Tiên Nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu đoàn công tác số 5 đến thăm đảo Tiên Nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu ghi lưu bút tại đảo Tiên Nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu ghi lưu bút tại đảo Tiên Nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)


 

 

Ngày 13/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng quà quân, dân đảo Trường Sa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ngày 13/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng quà quân, dân đảo Trường Sa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đoàn công tác số 5 dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đoàn công tác số 5 dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đoàn công tác số 5 dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đoàn công tác số 5 dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu thỉnh chuông tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu thỉnh chuông tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Đại biểu đoàn công tác số 5 chụp ảnh bên cột mốc chủ quyền của đảo Trường Sa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu đoàn công tác số 5 chụp ảnh bên cột mốc chủ quyền của đảo Trường Sa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Ngày 13/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng quà quân, dân đảo Đá Đông A. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ngày 13/4/2018, đoàn công tác số 5 ra thăm, tặng quà quân, dân đảo Đá Đông A. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Sáng 14/4/2018, Đoàn công tác số 5 đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/7. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Sáng 14/4/2018, Đoàn công tác số 5 đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/7. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)