Lênh đênh bắt cá trên cánh đồng Hậu Giang mùa nước nổi

Cập nhật, 13:49, Thứ Sáu, 01/12/2017 (GMT+7)

Nước lũ từ thượng nguồn gây ngập đồng ruộng từ tháng 10 đến tháng 11 tạo nên những cánh đồng bạt ngàn với những nét sinh hoạt đặc trưng của cư dân Hậu Giang.

Theo TTXVN

Nét độc đáo trong mùa nước nổi ở Hậu Giang. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Nét độc đáo trong mùa nước nổi ở Hậu Giang. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Hậu Giang là một trong những tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của lũ từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Hậu Giang là một trong những tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của lũ từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Do nằm cuối nguồn sông Hậu, nên mùa lũ ở Hậu Giang thường có muộn hơn các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp, Long An từ 1 đến 2 tháng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Do nằm cuối nguồn sông Hậu, nên mùa lũ ở Hậu Giang thường có muộn hơn các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp, Long An từ 1 đến 2 tháng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Do nằm cuối nguồn sông Hậu, nên mùa lũ ở Hậu Giang thường có muộn hơn các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp, Long An từ 1 đến 2 tháng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Do nằm cuối nguồn sông Hậu, nên mùa lũ ở Hậu Giang thường có muộn hơn các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp, Long An từ 1 đến 2 tháng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Lợp quay - dụng cụ để bắt cá dưới sông trong mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Lợp quay - dụng cụ để bắt cá dưới sông trong mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Cánh đồng mùa nước nổi tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Cánh đồng mùa nước nổi tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Đẩy côn bắt cá trên cánh đồng mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Đẩy côn bắt cá trên cánh đồng mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Sản vật mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Sản vật mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Giăng lưới bắt cá trong mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Giăng lưới bắt cá trong mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Nước lũ từ thượng nguồn gây ngập đồng ruộng từ tháng 10 đến tháng 11 nên người dân bỏ hoang tạo nên những cánh đồng bạt ngàn với những nét sinh hoạt đặc trưng của cư dân. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Nước lũ từ thượng nguồn gây ngập đồng ruộng từ tháng 10 đến tháng 11 nên người dân bỏ hoang tạo nên những cánh đồng bạt ngàn với những nét sinh hoạt đặc trưng của cư dân. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Giăng lưới bắt cá trong mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Giăng lưới bắt cá trong mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Giăng lưới bắt cá trong mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Giăng lưới bắt cá trong mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Giăng lưới bắt cá trong mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Giăng lưới bắt cá trong mùa nước nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Khi nước mới lấp xấp ruộng, người dân dùng xuồng ba lá đi bắt ốc. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Khi nước mới lấp xấp ruộng, người dân dùng xuồng ba lá đi bắt ốc. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)