Chùm ảnh

Vĩnh Long xưa và nay

Cập nhật, 08:38, Chủ Nhật, 30/04/2017 (GMT+7)

Sau 25 năm tái lập tỉnh (1992- 2017), với sự nỗ lực đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, quân và dân trong tỉnh, Vĩnh Long đã có những bước đổi mới, tiến bộ và đạt được những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Những hình ảnh Vĩnh Long xưa và nay Vĩnh Long online giới thiệu cho thấy hôm nay Vĩnh Long đã khoác lên mình tấm áo mới. Đây sẽ là tiền đề, nền tảng quan trọng để Vĩnh Long tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

(Chùm ảnh sử dụng tư liệu của Báo Vĩnh Long và Bảo tàng Vĩnh Long cung cấp)

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)

 

(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)
(click vào chế độ xem toàn màn hình -góc trên bên trái để xem đầy đủ kích thước ảnh)