Việc giao bản di chúc phải lập thành văn bản có chữ ký của người giao, nhận

Cập nhật, 05:18, Thứ Ba, 02/04/2019 (GMT+7)

Trước đây, anh trai tôi có lập di chúc để lại cho các con của anh, vì không muốn phiền phức, anh đã gửi tôi cất giữ. Cách đây 3 ngày, anh tôi đã qua đời. Với trách nhiệm vừa là chú, vừa là người được giao cất giữ di chúc, tôi phải đưa di chúc ra vào thời điểm nào và đưa cho ai?

L.T.H. (Long Hồ)

Trả lời: Trường hợp này, bà có thể thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 614 Bộ luật Dân sự, đó là người giữ di chúc có nghĩa vụ sau đây:

Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc, khi người lập di chúc chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ