Khi người đề nghị giao kết hợp đồng chết, hợp đồng vẫn có giá trị

Cập nhật, 04:54, Thứ Tư, 03/04/2019 (GMT+7)

Ba tôi có chấp nhận lời mời ký hợp đồng mua bán hàng hóa với một người quen, trong đó ba tôi có giao trước một khoản tiền. Nhưng sau khi hợp đồng vừa ký thì bất ngờ người quen đã ký hợp đồng bị đột quỵ qua đời. Vậy, hợp đồng đó có còn hiệu lực không?

Lê Văn Tâm (TP Trà Vinh)

Trả lời: Điều 395 Bộ luật Dân sự: Trường hợp bên đề nghị chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi sau khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên đề nghị.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ