Khi giao dịch có sự nhầm lẫn nhưng mục đích xác lập đã đạt

Cập nhật, 06:02, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

Tôi có hợp đồng mua bán với một công ty, nhưng đến khi đôi bên thực hiện xong điều đã cam kết, tôi mới biết mình bị nhầm lẫn. Sau đó, tôi có đến nói chuyện với họ thực hiện lại thì bên kia không đồng ý, cho rằng mọi việc đã hoàn thành. Trường hợp này, tôi có được yêu cầu tòa án giải quyết cho đôi bên hoàn trả nhau những gì đã thực hiện không?

L.V.C. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 126 Bộ luật Dân sự có quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn. Nhưng nếu mục đích giao dịch 2 bên trao đổi đã được thực hiện xong thì anh không thể yêu cầu giải quyết việc đôi bên hoàn trả cho nhau những gì đã trao đổi. Điều luật này như sau:

1. Trường hợp giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

2. Giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn không vô hiệu trong trường hợp mục đích xác lập giao dịch dân sự của các bên đã đạt được hoặc các bên có thể khắc phục ngay được sự nhầm lẫn làm cho mục đích của việc xác lập giao dịch dân sự vẫn đạt được.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ