Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản

Cập nhật, 05:50, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)

Tôi và một người bạn muốn trao đổi chiếc xe và một món đồ cổ với nhau. Trường hợp này, có cần phải làm giấy tờ và cần đến chính quyền chứng nhận không?

L.V.T. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 1 và 2 Điều 455 Bộ luật Dân sự quy định việc hợp đồng trao đổi tài sản trường hợp anh hỏi như sau:

1. Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau.

2. Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc đăng ký, nếu pháp luật có quy định.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ