Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê không trả tiền 3 kỳ liên tiếp

Cập nhật, 12:14, Thứ Ba, 16/04/2019 (GMT+7)

Tôi có cho thuê tài sản, thời gian hợp đồng là 5 năm. Trong hợp đồng có ghi rõ là tiền thuê phải trả hàng tháng. Đến nay, thời gian cho thuê mới được 3 năm. Gần đây, người này thường xuyên thiếu tiền thuê có khi 2- 3, thậm chí 4- 5 tháng. Trường hợp này, tôi có quyền cắt hợp đồng cho thuê không?

L.T.H. (Mang Thít)

Trả lời:

Khoản 2 Điều 481 Bộ luật Dân sự quy định việc trả tiền thuê trường hợp chị hỏi như sau: Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong 3 kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ