Bên tặng cho tài sản có quyền đòi lại tài sản

Cập nhật, 06:07, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

Tôi có nhờ người quen làm giúp một việc và đã đưa trước cho người này một khoản tiền trả ơn. Nhưng sau khi đã lấy tiền, người này không thực hiện đúng giao kèo. Tôi gợi ý trả tiền lại cho tôi thì người này vẫn cứ làm ngơ. Trường hợp này, tôi có quyền đòi tiền lại không?

L.V.B. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 1 Điều 462 Bộ luật Dân sự quy định về việc tặng cho tài sản có điều kiện: Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Theo đó, sự việc anh nêu được quy định tại khoản 3 điều luật trên như sau: Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ