Thỏa thuận phân chia tài sản chung để thi hành án

Cập nhật, 06:05, Thứ Năm, 28/03/2019 (GMT+7)

Anh em chúng tôi có một phần tài sản chung do ba mẹ để lại. Trước nay, tài sản này được cho thuê để chi phí cho gia đình nên chưa được chia cho từng người.

Gần đây, có người trong số anh em chúng tôi vì làm ăn thất bại dẫn đến thiếu nợ nhưng lại không khả năng trả nên chúng tôi vừa nhận được thông báo của cơ quan thi hành án về việc phải lấy phần của người này trong tài sản chung để thi hành án. Khi chúng tôi chưa xác định được phần tài sản của người phải thi hành án là bao nhiêu thì phải làm sao trước sự việc này?

L .T. G (TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Trường hợp này, anh em của chị có thể họp mặt lại để thỏa thuận việc phân chia tài sản chung đó. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án phân chia theo khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự.

Điều luật này quy định việc xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án, như sau: Trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì chấp hành viên phải thông báo cho người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sử dụng đất biết để họ tự thỏa thuận phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận vi phạm quy định tại Điều 6 của luật này hoặc thỏa thuận không được và không yêu cầu tòa án giải quyết thì chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án có quyền yêu cầu tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu tòa án giải quyết thì chấp hành viên yêu cầu tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.

Chấp hành viên xử lý tài sản theo quyết định của tòa án.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ