Người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị xâm phạm tính mạng được bồi thường

Cập nhật, 07:36, Thứ Sáu, 29/03/2019 (GMT+7)

Trong gia đình tôi có người tử vong do một người khác gây ra. Theo tôi được biết, ngoài lo mọi chi phí tang lễ, người này sẽ bồi thường một khoản tiền gọi là bù đắp tổn thất tinh thần cho người thân của anh ấy. Anh ấy chưa vợ, trong nhà lại có nhiều người, vậy ai là người được nhận khoản tiền này?

L.T.T.N. (Long An)

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 591 Bộ luật Dân sự: Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại.

Nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận.

Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ