Người được hưởng án treo có thể bị buộc phải chấp hành hình phạt tù

Cập nhật, 06:01, Thứ Sáu, 22/03/2019 (GMT+7)

Anh tôi bị tòa án phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Trong thời gian này, anh tôi có được đi làm xa nhà không và phải chấp hành làm theo những điều gì?

L.T.H. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 64 Luật Thi hành án hình sự quy định người được hưởng án treo phải có nghĩa vụ:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

2. Phải có mặt theo yêu cầu của UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

3. Trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú từ 1 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng.

4. 3 tháng một lần trong thời gian thử thách người được hưởng án treo phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 3 tháng đến 6 tháng, thì phải có nhận xét của công an cấp xã nơi người đó đến lưu trú hoặc tạm trú để trình với UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó.

Theo đó, Điều 10 Nghị quyết 02/2018/NQ- HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao quy định: Người được hưởng án treo có thể bị tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo nếu đang trong thời gian thử thách mà cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 2 lần trở lên.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ