Nếu tài sản chiếm hữu bị mất, phải hoàn trả vật cùng loại hoặc đền bù bằng tiền

Cập nhật, 14:33, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

Bạn của tôi bị một người trong họ chiếm hữu và sử dụng tài sản có giá trị. Nay, bạn tôi đã yêu cầu người này trả tài sản lại, họ cũng đồng ý nhưng họ nói tài sản đã bị mất rồi. Trường hợp này, bạn tôi yêu cầu họ đền bù như thế nào cho thuận lợi nhất?

Lê Thị Hồng (TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 580 Bộ luật Dân sự: Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã thu được.

Theo đó, bạn chị có thể căn cứ tình hình thực tế của bạn ấy và quy định tại khoản 2 và 3 điều luật trên để đưa ra yêu cầu phù hợp. Các điều luật này như sau:

Trường hợp tài sản hoàn trả là vật đặc định thì phải hoàn trả đúng vật đó; nếu vật đặc định đó bị mất hoặc hư hỏng thì phải đền bù bằng tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp tài sản hoàn trả là vật cùng loại, nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì phải trả vật cùng loại hoặc đền bù bằng tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ