Có người thừa kế mới thì những người đã nhận di sản phải chia cho người đó

Cập nhật, 16:38, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Thời ba tôi đi làm ăn xa, chúng tôi biết ba có con rơi. Cách đây 1 năm, ba tôi đột ngột qua đời. Do ba không để lại di chúc nên chúng tôi đã chia thừa kế di sản của ba bằng cách chia đều cho 3 anh em chúng tôi. 

Lúc đó, chúng tôi không nghĩ đến người con rơi của ba bên ngoài. Nay, người này về yêu cầu chúng tôi phải chia thừa kế như chúng tôi. Trường hợp này, chúng tôi không thể chối từ nhưng không biết phải chia như thế nào?

L.T.V. (Cần Thơ)

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 662 Bộ luật Dân sự, việc phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới như sau:

Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ