Chậm trả lại tài sản thuê, bên thuê phải trả tiền thuê

Cập nhật, 06:03, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

Tôi có cho một người quen thuê chiếc xe để đi làm ăn. Thời gian giao kết là 2 năm, trong thời gian này mỗi tháng người thuê trả tôi 1 khoản tiền. Đến nay, thời gian giao kèo đã hết gần 3 tháng, người thuê không trả tiền thuê và cũng không trả xe. Trường hợp này, tôi phải xử lý như thế nào?

L.V.D. (TX Bình Minh)

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 482 Bộ luật Dân sự: Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận. Nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên.

Bên cạnh đó, khoản 4 và 5 điều luật trên còn quy định trường hợp của anh như sau: Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê, trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thỏa thuận.

Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ