Các khoản bồi thường do sức khỏe bị xâm phạm

Cập nhật, 05:07, Thứ Năm, 31/08/2017 (GMT+7)

Vì vô ý tôi đã gây tai nạn làm ảnh hưởng sức khỏe của người bị nạn. Tôi cũng có thiện chí bồi thường nhưng gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường nhiều khoản quá sức của tôi, nhưng nếu không theo yêu cầu của họ tôi sẽ gặp rắc rối. Để có cơ sở bồi thường, xin cho biết tôi phải bồi thường các khoản nào?

L.V.T. (Tam Bình- Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 590 Bộ luật Dân sự quy định trường hợp anh hỏi như sau:

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ