Có 171 mô hình, CLB phòng, chống tội phạm

Cập nhật, 15:43, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)

Đến nay, huyện Mang Thít có 171 mô hình, CLB phòng, chống tội phạm. Trong đó, các xã- thị trấn xây dựng được 21 mô hình; Hội LHPN xây dựng mới và duy trì hoạt động 43 CLB; Hội Cựu chiến binh: 76 CLB; Hội Nông dân: 18 CLB và Huyện Đoàn: 13 CLB.

Các mô hình, CLB phòng, chống tội phạm của các xã- thị trấn và ban, ngành, đoàn thể huyện đã thu hút hàng chục ngàn hội viên, đoàn viên, thanh niên trong địa bàn tham gia sinh hoạt.

Hàng tháng, hàng quý các CLB đã tổ chức tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết các cấp; kế hoạch phòng, chống tội phạm của huyện, xã cho các thành viên nhằm nâng cao cảnh giác đối với các tội phạm và quyết tâm tố giác, vây bắt các loại tội phạm, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Qua thực hiện, các mô hình, CLB đã góp phần kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn. Mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong trường học đã gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế học sinh bỏ học và vi phạm pháp luật.

Mô hình cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng đã huy động được sự chia sẻ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với các đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng; các đối tượng này thường xuyên được quan tâm, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề… tạo điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa nguy cơ tái phạm.

Còn các CLB cũng đã góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tinh thần, ý thức cảnh giác của nhân dân được nâng lên, nhất là trong quản lý, bảo vệ tài sản, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

THANH MINH