Năm 2019: Phấn đấu đưa 1.610 người đi xuất khẩu lao động

Cập nhật, 05:25, Thứ Sáu, 15/02/2019 (GMT+7)

Để đạt được mục tiêu xuất khẩu lao động (XKLĐ) trong năm 2019, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối thông tin thị trường LĐ, việc làm trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, chú trọng tổ chức phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền phổ biến các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về dạy nghề, việc làm, đặc biệt chính sách hỗ trợ XKLĐ đến tất cả người dân trong độ tuổi LĐ chưa có việc làm và kể cả NLĐ đã có việc làm nhưng không bền vững, thu nhập không ổn định…

Song song đó, ngành tăng cường mời gọi, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa người LĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng hoạt động trên địa bàn tỉnh; tập trung triển khai phối hợp với một số doanh nghiệp, đơn vị có năng lực để tăng cường thực hiện tư vấn, đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ tạo nguồn LĐ đi XKLĐ ngay tại tỉnh.

Ngoài ra, ngành thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người LĐ đi XKLĐ, trong đó có chính sách hỗ trợ vay vốn theo Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh; triển khai thực hiện “Đề án quản lý, khai thác sử dụng lực lượng LĐ của tỉnh đi XKLĐ trở về”.

Đồng thời, ngành phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp ban ngành đoàn thể, các địa phương và hệ thống triển khai thực hiện tốt dự án cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh.

SÔNG TRĂNG