Gần 88% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo

Cập nhật, 11:10, Thứ Ba, 23/05/2017 (GMT+7)

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, năm 2016, Vĩnh Long tổ chức 348 lớp đào tạo nghề cho 8.281 lao động nông thôn, đạt 165,62% kế hoạch.

Đã hình thành các mô hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn hiệu quả như: mô hình trồng lúa thuần chủng chất lượng cao theo kỹ thuật canh tác mới; mô hình canh tác đa canh tổng hợp; mô hình trồng cây ăn quả đặc sản; nuôi trồng thủy sản nước ngọt; mô hình dạy các ngành nghề ở lĩnh vực kỹ thuật- sửa chữa- dịch vụ…

Qua quá trình đào tạo, số lao động nông thôn có việc làm phù hợp với nghề được học là 7.279 người, đạt 87,9% so với tổng số lao động được hỗ trợ học nghề trong năm, trong đó có 1.547 người được đơn vị tuyển dụng, 2.745 người được đơn vị bao tiêu sản phẩm và 2.987 người tự tạo việc làm.

MAI ANH