Đào tạo nghề trong doanh nghiệp gắn với giới thiệu việc làm

Cập nhật, 11:09, Thứ Ba, 23/05/2017 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung mà ngành lao động- thương binh và xã hội thực hiện trong năm 2017 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT).

Với mô hình đào tạo theo địa chỉ, người lao động sẽ được giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Với mô hình đào tạo theo địa chỉ, người lao động sẽ được giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm nay Vĩnh Long đào tạo nghề cho 5.500 LĐNT, trong đó dự kiến đào tạo nghề nông nghiệp 1.500 người, phi nông nghiệp 4.000 người.

Để đạt mục tiêu, ngành tăng cường tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho LĐNT trên địa bàn tỉnh; điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao LĐNT, đặc biệt là nhu cầu học nghề của LĐ tại các xã đang xây dựng nông thôn mới, các doanh nghiệp, hợp tác xã và làng nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề; tiếp tục xây dựng lại chương trình đào tạo một số ngành nghề có hiệu quả cao trong đào tạo nghề cho LĐNT; phối hợp với Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long và các cơ sở khác tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và đào tạo...

Tiếp tục xây dựng một số mô hình điển hình về đào tạo nghề, đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, theo nhu cầu học nghề thực tế của LĐNT.

Tin, ảnh: MAI ANH