Cải thiện PCI nhằm mục tiêu phát triển kinh tế

Cập nhật, 14:40, Thứ Năm, 19/06/2014 (GMT+7)

Đây là mục tiêu quan trọng để Vĩnh Long quyết tâm thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chỉ thị 08 vừa được UBND tỉnh ban hành, sau khi chỉ số PCI năm 2013 của Vĩnh Long (do VCCI công bố) sụt giảm 11 hạng, từ hạng 5 (2012) xuống hạng 16.

Điểm số ở một số chỉ số thành phần cần được quan tâm cải thiện (như tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, đào tạo lao động…), để năm 2014 và những năm sau PCI của tỉnh được cải thiện, đặc biệt môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Theo đó, cần cải thiện tính năng động của lãnh đạo tỉnh trong vận dụng, điều hành thực thi chính sách của trung ương và địa phương. Đào tạo lao động cần theo hướng phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp và từng bước cung cấp lao động có chất lượng cao…
 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tốt những nội dung: nắm chắc và chỉ đạo toàn diện các tiêu chí thành phần, nhất là những tiêu chí sụt giảm nhiều năm, những tiêu chí có trọng số lớn.

Công bố, công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh 2 số điện thoại để tiếp nhận, phản ánh thông tin của doanh nghiệp. Cụ thể: số điện thoại 0913.671.781 của ông Đặng Văn Lượng- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 0947.478.877 của ông Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh.

TRẦN PHƯỚC