Tam Bình

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả

Cập nhật, 15:26, Thứ Sáu, 15/02/2019 (GMT+7)

Trong năm 2018, ngành nông nghiệp- PTNT huyện Tam Bình đã phối hợp với các xã- thị trấn vận động các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp và nhân dân trong huyện triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.

Cụ thể như: Mô hình chuyển đổi sản xuất, cơ cấu mùa vụ theo hướng 2 vụ lúa- 1 vụ màu trên 148ha ở các xã Ngãi Tứ, Bình Ninh, Loan Mỹ. Mô hình trồng nấm rơm thí điểm ở Ấp 9 (xã Mỹ Lộc) sử dụng 3ha rơm cho doanh thu 10,5 triệu đồng, lợi nhuận 3,66 triệu đồng.

Mô hình hỗ trợ kỹ thuật trồng cam sành theo đúng quy trình kỹ thuật cho 222ha ở các xã Bình Ninh, Mỹ Thạnh Trung. Mô hình nuôi bò, nuôi dê ở các xã Loan Mỹ, Long Phú, Hòa Lộc.

Mô hình nuôi ếch trong vèo kết hợp với cá rô phi đỏ trong ao với quy mô 5 điểm (mỗi điểm 2.500 con ếch và 2.000 con cá rô phi đỏ) ở xã Phú Thịnh.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn 22.708ha lúa cho lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình từ 1- 1,2 triệu đồng/ha. Mô hình trồng chuyên canh cây dưa leo, khổ qua trên 185ha ở ấp Bình Quí, xã Ngãi Tứ cho lợi nhuận khá cao từ 2-4 triệu đồng/công /vụ đối với dưa leo và từ 1,5- 3 triệu đồng/công/vụ đối với khổ qua.

Mô hình trồng 143ha thanh long ở các xã Hậu Lộc, Song Phú, Mỹ Lộc, Hòa Lộc, Mỹ Thạnh Trung cho lợi nhuận từ 30-40 triệu đồng/công/năm. Mô hình sản xuất rau mầm, rau an toàn 0,3ha ở thị trấn Tam Bình.

Ngoài ra, huyện còn được Sở Nông nghiệp- PTNT, các ngành tỉnh hỗ trợ thực hiện 21 mô hình trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị theo hướng ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao: mô hình 3 điểm trồng hoa lan ở thị trấn Tam Bình (mỗi điểm 1.200 cây lan).

MỸ TRUNG