Vũng Liêm: Có hơn 1.799ha cây có múi

Cập nhật, 11:56, Thứ Ba, 29/01/2019 (GMT+7)

Đến nay, Vũng Liêm có hơn 9.847ha vườn, chiếm 40% diện tích đất nông nghiệp ở địa phương. Trong số này, diện tích cây có múi là 1.799,7ha; trong số đó có 1.323ha là bưởi da xanh (chiếm hơn 73% diện tích bưởi ở địa phương) và hiện đã có 570ha cho trái. 

Các địa phương có nhiều diện tích bưởi da xanh và Năm Roi là Thanh Bình, Quới Thiện, Quới An, Tân Quới Trung, Trung Chánh và Trung Hiệp.

Đáng chú ý nữa là ngoài việc đẩy mạnh sản xuất, gần đây nhiều nhà vườn ở Vũng Liêm còn quan tâm đặc biệt đến việc tạo ra sản phẩm hàng hóa, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua đó, năm 2018 Vũng Liêm có trên 182ha vườn được chứng nhận đạt chuẩn VietGAP. Trong đó, có gần 70ha là bưởi. Huyện này cũng đã xây dựng được mô hình “vườn kiểu mẫu chứng nhận VietGAP trên bưởi da xanh ở ấp Thanh Tân (xã Thanh Bình) với hơn 10ha và 12 nhà vườn tham gia.

Năm 2018, mặc dù giá bưởi luôn biến động theo hướng bất lợi cho người sản xuất nhưng nhờ đảm bảo được chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm mà 2 giống cây có múi này vẫn mang lợi nhuận về cho nhà vườn địa phương từ 150- 200 triệu đồng ha/năm.

TRỌNG DÂN