Sẽ phát triển thêm 300- 500ha cây ăn trái

Cập nhật, 05:14, Chủ Nhật, 06/01/2019 (GMT+7)

Đó là định hướng phát triển diện tích cây ăn trái năm 2019 của Sở Nông nghiệp- PTNT. Trong đó, đặc biệt tập trung vào nhóm cây chủ lực như cây có múi hoặc nhóm cây có giá trị kinh tế cao hiện nay như nhãn, xoài, sầu riêng, chôm chôm, thanh long…

Theo đó, ngành nông nghiệp mong được sự hỗ trợ của các ban ngành, chính quyền các địa phương và bà con nông dân phối hợp để chuyển đổi, phát triển diện tích cây ăn trái ở các vùng thích nghi, tránh làm nhỏ lẻ manh mún dẫn đến sản xuất không đạt hiệu quả.

Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, tính giá trị trên đơn vị diện tích thì thu nhập nhà vườn trồng cây ăn trái cao hơn so nông dân trồng lúa hoặc rau ngắn ngày.Đến cuối năm 2018, diện tích cây ăn trái chuyên canh của tỉnh hơn 46.000ha, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2015- 2020.

SÔNG HẬU