Nhà nông tìm hiểu

Tiêu hủy, giết mổ động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh

Cập nhật, 11:56, Thứ Ba, 29/01/2019 (GMT+7)

Bạn Nhà nông cho tôi hỏi pháp luật hiện hành quy định việc tiêu hủy động vật mắc bệnh được thực hiện như thế nào?

Nguyễn Văn Bé (Thuận Thới- Trà Ôn)

Anh Bé mến! Việc tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh và sản phẩm động vật mắc bệnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ Nông nghiệp- PTNT ban hành.

Theo đó, việc tiêu hủy có thể thực hiện bằng biện pháp chôn lấp, biện pháp đốt sau đó lấp đất và nện chặt. Riêng với bệnh nhiệt thán, phải đổ bê tông hố chôn.

Khi chôn lấp, kích cỡ hố chôn phải đủ rộng, phù hợp với khối lượng động vật, sản phẩm động vật và chất thải cần chôn. Ví dụ nếu cần chôn 1 tấn động vật thì hố chôn cần có kích thước là sâu 1,5- 2m, rộng 1,5- 2m, dài 1,5- 2m.

Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố, khoảng 1kg vôi/m2, cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nện chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa đến mặt đất tối thiểu là 0,5m, lớp đất phủ bên trên bao chứa phải dày ít nhất là 1m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sụt, lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy.

Việc giết mổ bắt buộc động vật đòi hỏi cơ sở giết mổ phải bảo đảm không còn động vật lưu giữ chờ giết mổ. Phải giết mổ toàn bộ số động vật được đưa đến để giết mổ bắt buộc và theo nguyên tắc động vật khỏe mạnh thì giết mổ trước, sau đó đến động vật có dấu hiệu mắc bệnh và động vật mắc bệnh.

Sau đó, cơ sở giết mổ phải thực hiện thu gom toàn bộ thân thịt của động vật để xử lý nhiệt, bảo đảm không còn khả năng lây lan dịch bệnh. Riêng chất thải để tiêu hủy và thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc nước thải, dụng cụ giết mổ, chứa đựng sản phẩm động vật.

BẠN NHÀ NÔNG