Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi thu lời bạc tỷ

Cập nhật, 06:49, Thứ Bảy, 03/02/2018 (GMT+7)

Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017 do Hội Nông dân tỉnh phát động, đã xuất hiện nhiều gương điển hình, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm vào sản xuất, giúp tăng lợi nhuận trên cùng diện tích canh tác.

Với việc xử lý nhãn Edor cho trái nghịch vụ, ông Nguyễn Văn Phúc (phải) thu lời trên 1 tỷ đồng/năm.
Với việc xử lý nhãn Edor cho trái nghịch vụ, ông Nguyễn Văn Phúc (phải) thu lời trên 1 tỷ đồng/năm.

Nhiều hộ đạt lợi nhuận trên 1 tỷ đồng, như: ông Nguyễn Trí Nghiệp (Long Hồ) với mô hình sản xuất, cung ứng cây giống, dịch vụ lời 2,9 tỷ đồng/năm (trên 5,6ha); ông Nguyễn Văn Phúc (Mang Thít) thành công với việc xử lý nhãn Edor (Ido) ra hoa và cho trái nghịch vụ, thu lời trên 1 tỷ đồng/năm (5ha);

ông Trần Văn Bảy và ông Võ Văn Tước (Bình Tân) nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cây khoai lang, thu lời hơn 1 tỷ đồng/năm (lần lượt là 6,2ha và 5,3ha)...

Qua phát động thi đua, toàn tỉnh có hơn 102.000 hộ hội viên, nông dân đăng ký tham gia; bình xét có trên 72.100 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 69% số hộ đăng ký và đạt 140% chỉ tiêu.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN