Nhiều mô hình liên kết tổ chức sản xuất hiệu quả

Cập nhật, 11:27, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)

Năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập mới 27 HTX và 13 tổ hợp tác, nâng tổng số đến nay có 60 HTX và 1.519 tổ hợp tác.

Nhìn chung, do chuyển biến của khu vực kinh tế hợp tác còn chậm, tình trạng yếu kém chưa được khắc phục triệt để nên các HTX và tổ hợp tác chưa thể hiện được vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, qua các mô hình như: cánh đồng lớn, tổ hợp tác dịch vụ… đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất, phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, góp phần đưa giá trị sản phẩm thu được từ trồng trọt và nuôi trồng thủy sản khoảng 170 triệu đồng/ha, tăng 5,5% so cùng kỳ; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông hộ.

NGUYỄN PHƯƠNG